Month: March 2016

La Marató TV: Ictus y lesiones medulares y cerebrales traumáticas

Aquest any, la 25a edició de la Marató de la TV3 donarà suport a les malalties neurològiques amb el tema “Ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques”. Amb el programa es pretén realitzar una vasta campanya de sensibilització vist que aquest tipus de malalties, ictus, lesions medul·lars i traumatismes cerebrals, són de gran incidència en […]