Month: March 2017

Rehabilitación de la mano: importancia del uso de objetos

A la vida diària realitzem moltes activitats bimanuales en què requerim destresa i força a les mans (obrir una ampolla, lligar-se els pantalons, netejar el cap). En totes aquestes activitats les mans poden realitzar diferents funcions com subjectar, agafar, arribar a, donar suport, manipular. Sempre hi ha una mà que realitza l’activitat més fina o […]