Month: March 2018

Formación profesional

La Clínica de Neurorehabilitació de Sant Cugat del Vallès, Barcelona, ​​a part d’estar especialitzat en el tractament de pacients amb malalties o patologies neurològiques també és un Centre Formador de Professionals Sanitaris. Com a centre de formació per a professionals de la àrea de rehabilitació neurològica (fisioteràpia, teràpia ocupacional, logopèdia i psicologia), la Clínica de […]