¿COM PROMOURE L’ÚS DEL BRAÇ AFECTAT A CASA?

Les diferents alteracions del moviment i de la sensibilitat en l’extremitat superior suposen una limitació important en l’autonomia de la persona en les activitats de la vida diària.

En el dia a dia de la rehabilitació, després d’un dany cerebral, són molts els pacients que destinen temps i recursos a la recuperació de la mobilitat del seu braç i mà. A les sessions de rehabilitació basades en el concepte Bobath, els fisioterapeutes i terapeutes ocupacionals busquem la millor manera d’aconseguir que la persona torni a recuperar el control de el moviment del seu braç i mà a través d’intervencions que inclouen la millora del control postural, el control selectiu dels moviments i la pràctica de moviments específics o tasques. Però el treball que podem realitzar en teràpia no és suficient per garantir la recuperació. És important que després la persona dediqui diàriament un temps a centrar la seva atenció als moviments de braç i mà e intenti integrar els moviments practicats en teràpia a la seva vida diària. Per això és bàsic que els terapeutes practiquem amb el pacient tasques funcionals que després el pacient pugui fer al domicili o al carrer. I també és feina de el terapeuta i dels cuidadors supervisar aquesta execució perquè sigui el més eficient possible. No cal que el pacient tingui un control sobre els moviments de la mà, també hi ha moltes activitats que podem fer sense implicar la funció de manipulació.

A la clínica de neurorehabilitació donem molta importància a l’ús de el braç en les activitats de la vida diària per això donem exemples de tasques que poden realitzar en el dia a dia.

Aquí us deixem algunes idees perquè pugueu provar i practicar a casa:

ACTIVITATS SENSE IMPLICAR MANIPULACIÓ DE LA MÀ

– Dutxa: col·locar manyopla al puny de el braç afectat i fregar el costat no afectat (tant braç com tronc i cama), arribant si es pot a l’aixella contrària, col·locar tovallola a la mà afectada i assecar-se el cos.

– Higiene personal: rentar la mà no afecta amb el puny de el braç afectat, posar-se crema al costat no afectat col·locant primer crema al puny no afectat

– Obrir portes: empenyent amb el puny el pom de la porta.

– Prémer interruptors

– Obrir la porta de la nevera

– Portar roba bruta penjada del braç (colze en flexió) fins el cistell de la roba bruta.

– Portar jaqueta penjada del braç (colze en flexió).

– Portar bossa penjada del braç mentre es camina o es guarden objectes dins.

– Posar drap a la mà i netejar vidres o mobles.

– ….

 

Esperem que us doni idees per fer la vostra pràctica diària.