Disfàgia per Covid-19

Ens trobem en un moment en què alguna cosa ha canviat. A poc a poc ens anem habituant a aquesta nova situació.

Els logopedes que fins ara, generalment, tractàvem problemes de deglució, de la parla, del llenguatge i de la comunicació, funcions essencials per a l’ésser humà alterades en pacients després d’haver patit un ictus, un traumatisme cranioencefàlic, o que patien alguna malaltia neurodegenerativa, en l’actualitat, també ens trobem amb persones que necessiten rehabilitació de la disfàgia després d’haver passat per diferents fases de contagi de l’Covid -19.

Els professionals de la rehabilitació ens recolzem en la ciència per poder desenvolupar la nostra feina i, és en aquestes situacions quan els investigadors s’afanyen a realitzar estudis, estudis que als terapeutes ens donen informació per poder buscar la millor manera d’ajudar als nostres pacients a recuperar o millorar la seva qualitat de vida. Alguns d’aquests estudis ens aporten informació respecte a la disfàgia post-intubació, una de les seqüeles observades, en pacients que han sufert Covid-19.

La intubació en si mateixa, la manca de mobilitat de la musculatura que intervé en la deglució, el temps d’intubació i de permanència d’un objecte estrany a les vies, entre altres factors, provoquen disfàgia o dificultat per deglutir. I és necessari el tractament per part d’un professional especialitzar per poder recuperar de la millor manera possible la funció de la deglució. La disfàgia no tractada pot provocar desnutrició, pèrdua significativa de pes, pneumònia per aspiració, abscés pulmonar i fins i tot la mort.

Aquesta nova realitat, ens ha obligat a les logopedes, a modificar, en part, la manera de tractar als nostres pacients. Fem servir mascareta, pantalles facials, bates d’un sol ús, guants, etc., una sèrie de mesures de protecció que garanteixen la seguretat tant dels pacients com dels professionals. Però sobretot, ha fet que ens formem i ens adaptem per poder donar servei a totes les persones que ho necessiten, ja sigui a domicili, a la pròpia clínica o fins i tot a través de la telerehabilitació, l’objectiu és poder arribar a totes les persones i ajudar-les a tenir una millor qualitat de vida.

 

Bibliografía:
Frajkova, Z., Tedla, M., Tedlova, E., Suchankova, M., Geneid, A. Postintubation Dysphagia During COVID-19 Outbreak-Contemporary Review. Epub 2020 May 28.

Requena, M., Olivé-Gadea, M., Muchada, M., et al. COVID-19 and Stroke: Incidence and Etiological Description in a High-Volume Center. Journal of Stroke and Cerebrovascular. Diseases November 2020…

Cristina Prats
Logopeda
Colegiada 08-4143