Cerebelo y cognición

Des de finals del segle XIX, se sap que el cerebel està implicat en el control motor, desenvolupant funcions com, per exemple, control del to muscular, la postura i la coordinació motora. No és fins a finals dels anys 80 que es comença a relacionar amb altres funcions cognitives, sent actualment un dels grans àmbits d’investigació en neuropsicologia.

El motiu que es comenci a tenir en compte el cerebel amb altres funcions, a part de les motores, es deu a que aquest presenta més del 50% de neurones de tot l’encèfal i que està connectat amb la majoria de regions del cervell.

Actualment, se sap que el cerebel actua com un sistema modulador de les diferents funcions cerebrals, no només a nivell motor. S’ha vist que una lesió cerebel·losa pot provocar diferents dificultats cognitives, com ara falta d’atenció, funcionament executiu (memòria de treball, planificació, organització, entre d’altres) memòria, llenguatge i funcions visoperceptives.

Per això, es recomana l’avaluació neuropsicològica en lesions o malalties que afecten el cerebel, ja que de vegades aquestes dificultats poden passar desapercebudes a causa que les físiques són més visibles, però poden estar afectant a l’autonomia ia la qualitat de vida del pacient, així com a la rehabilitació de les funcions motores.

Autor: Neuropsicòloga Gilma Acosta

cerebelo