La Marató TV: Ictus y lesiones medulares y cerebrales traumáticas

Aquest any, la 25a edició de la Marató de la TV3 donarà suport a les malalties neurològiques amb el tema “Ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques”.

Amb el programa es pretén realitzar una vasta campanya de sensibilització vist que aquest tipus de malalties, ictus, lesions medul·lars i traumatismes cerebrals, són de gran incidència en la nostra població.

Aquest tipus de malalties no només són una de les principals causes de mort entre homes i dones sinó que també la primera causa de discapacitat o incapacitat. De les persones que han patit un ictus o una lesió, prop de la meitat presenta seqüeles motores, sensitives, cognitives, emocionals o alteracions de parla.

Amb aquesta campanya es farà una correcta divulgació de la realitzeu actual, de les possibles vivències que podem tenir de prop o més llunyanes i de les possibles ajudes que hi ha per afrontar aquestes seqüeles.

La clínica de Neurorehabilitació està totalment solidària amb aquest Marató vist que aquest és un dels grans temes de la nostra feina.

Per a qui busqui més informació sobre nosaltres i en com podem ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones que han patit un ictus, lesió medul·lar o traumatisme cerebral, pot escriure’ns un missatge electrònic directament a pacientes@bobath-es.com