Existeix alguna relació entre la ocupació i la salut?

Si alguna cosa tenim i hem tingut en comú el conjunt de la humanitat és el fet de ser éssers ocupacionals. Què vol dir això? Doncs que l’ocupació és la nostra activitat principal. Ens ocupem tenint cura de la nostra higiene, sortint a comprar, anant a la feina, cuidant dels nostres fills, estudiant, sortint a ballar, llegint, escoltant música, i un llarg etcètera. Participar en aquestes ocupacions, juntament amb qualsevol altra que se’ns pugui ocórrer, ens permet cobrir les nostres necessitats i aporta sentit a les nostres vides. A través d’elles ens configurem una identitat. Les nostres eleccions, gustos i preferències ens defineixen com a persones. El fet que escollim una activitat o ocupació o una altra parla de nosaltres, del nostre caràcter, de la nostra ideologia, etc. I no es tracta d’una banalitat, ja que poder involucrar-nos o no en activitats o ocupacions significatives o importants per a nosaltres estarà directament relacionat amb el nostre benestar i, per tant, amb la nostra condició de salut.

Però què passa quan per algun motiu la nostra capacitat per dur a terme les tasques o ocupacions del dia a dia, amb destresa i competència es veu afectada?

Una lesió, un accident, un ictus, alguna malaltia,… poden influir en les nostres capacitats per acomplir les diferents activitats de la vida diària, i d’aquesta manera entorpir la nostra capacitat de tenir cura de nosaltres mateixos, de gaudir, o fins i tot de participar socialment.

Tenint això en compte, hem de saber que hi ha un professional especialitzat en acompanyar les persones en el procés de reaprenentatge d’aquelles habilitats que s’han vist afectades, i que són necessàries per a executar les activitats del dia a dia. Aquest és el terapeuta ocupacional.

Quan les nostres capacitats per executar qualsevol activitat canvien o es veuen compromeses hem de saber que, malgrat la complexitat de la situació o el moment, encara comptem amb un potencial i unes habilitats a les que recórrer.

I en aquest sentit el terapeuta ocupacional ens pot donar un cop de mà:

 • Ens pot ajudar a identificar les capacitats o punts forts amb els que comptem.
 • Pot assessorar-nos sobre quines són les activitats a reprendre o practicar en cada moment, segons la complexitat d’aquestes.
 • Ens pot acompanyar en el descobriment d’activitats que ens facin sentir bé, feliços i realitzats.
 • Pot ajudar-nos a aprendre o reaprendre habilitats que siguin necessàries per dur a terme alguna activitat rellevant.

És important tractar de combatre la pèrdua d’interès, la manca d’il·lusió i motivació, i deixar-se acompanyar pels diferents professionals implicats en el procés rehabilitador. Hem de tenir present que millorar l’estat de salut i augmentar el grau d’autonomia i benestar, no és únicament objectiu del terapeuta ocupacional sinó de tot l’equip de Neurorehabilitació, de manera que un treball combinat entre tots i totes les professionals serà el que ens oferirà millors resultats.

¿COM PROMOURE L’ÚS DEL BRAÇ AFECTAT A CASA?

Les diferents alteracions del moviment i de la sensibilitat en l’extremitat superior suposen una limitació important en l’autonomia de la persona en les activitats de la vida diària.

En el dia a dia de la rehabilitació, després d’un dany cerebral, són molts els pacients que destinen temps i recursos a la recuperació de la mobilitat del seu braç i mà. A les sessions de rehabilitació basades en el concepte Bobath, els fisioterapeutes i terapeutes ocupacionals busquem la millor manera d’aconseguir que la persona torni a recuperar el control de el moviment del seu braç i mà a través d’intervencions que inclouen la millora del control postural, el control selectiu dels moviments i la pràctica de moviments específics o tasques. Però el treball que podem realitzar en teràpia no és suficient per garantir la recuperació. És important que després la persona dediqui diàriament un temps a centrar la seva atenció als moviments de braç i mà e intenti integrar els moviments practicats en teràpia a la seva vida diària. Per això és bàsic que els terapeutes practiquem amb el pacient tasques funcionals que després el pacient pugui fer al domicili o al carrer. I també és feina de el terapeuta i dels cuidadors supervisar aquesta execució perquè sigui el més eficient possible. No cal que el pacient tingui un control sobre els moviments de la mà, també hi ha moltes activitats que podem fer sense implicar la funció de manipulació.

A la clínica de neurorehabilitació donem molta importància a l’ús de el braç en les activitats de la vida diària per això donem exemples de tasques que poden realitzar en el dia a dia.

Aquí us deixem algunes idees perquè pugueu provar i practicar a casa:

ACTIVITATS SENSE IMPLICAR MANIPULACIÓ DE LA MÀ

– Dutxa: col·locar manyopla al puny de el braç afectat i fregar el costat no afectat (tant braç com tronc i cama), arribant si es pot a l’aixella contrària, col·locar tovallola a la mà afectada i assecar-se el cos.

– Higiene personal: rentar la mà no afecta amb el puny de el braç afectat, posar-se crema al costat no afectat col·locant primer crema al puny no afectat

– Obrir portes: empenyent amb el puny el pom de la porta.

– Prémer interruptors

– Obrir la porta de la nevera

– Portar roba bruta penjada del braç (colze en flexió) fins el cistell de la roba bruta.

– Portar jaqueta penjada del braç (colze en flexió).

– Portar bossa penjada del braç mentre es camina o es guarden objectes dins.

– Posar drap a la mà i netejar vidres o mobles.

– ….

 

Esperem que us doni idees per fer la vostra pràctica diària.

La importància de la consciència de el dèficit en el procés de Rehabilitació els pacients

Els pacients que han patit un dany cerebral adquirit (DCA) poden presentar de forma
habitual una manca de consciència de dèficit (o també anomenat anosognosia). Això implica
que no s’adonen de les dificultats físiques, cognitives, comportamentals i emocionals
causades per la lesió, ni de les repercussions que tenen aquestes dificultats en les activitats
de la vida diària.

El model biopsicosocial de la consciència contempla diferents factors associats a la
consciència de dèficit: factors neuropsicològics, que expliquen l’absència de consciència
sobre l’afectació dels diferents dominis cognitius, factors psicològics i els factors
socials. Aquest model dinàmic s’ha tingut especialment en consideració per dissenyar
programes d’intervenció.

Entre els diferents factors cognitius relacionats amb la consciència de el dèficit, destaquen
la memòria i les funcions executives. Aquestes últimes, són una sèrie de processos cognitius
integrats que ens permeten formular metes, iniciar comportaments i anticipar les
conseqüències de l’acció, planificar i organitzar aquest comportament supervisant i
adaptant-lo a la tasca o a l’context particular. Pel que fa als factors purament psicològics, diversos autors han destacat la negació com a principal factor associat a la baixa consciència de el dèficit.

Així doncs, la lesió en si mateixa afectaria la capacitat d’autoreflexió i autocontrol, mentre que la forma en què les persones donen sentit a la lesió cerebral dependria més de la seva personalitat, del seu estil d’afrontament i del seu entorn social.

En els pacients amb DCA s’ha relacionat l’adequada consciència de dèficit amb una major motivació cap al procés de rehabilitació i l’èxit de la mateixa. No obstant això, això mateix també s’associa a una baixa autoestima, major nivell de depressió, d’estrès i menor percepció de la qualitat de vida. Per aquest motiu, els factors psicològics no serien només importants a l’hora d’avaluar la consciència de el dèficit, sinó també en el seu programa d’intervenció. Així doncs, un adequat abordatge de les dificultats en la consciència de el dèficit hauria de considerar no només els aspectes cognitius de la mateixa, sinó també els purament psicològics.

Per aquest motiu, tot i que les alteracions en la consciència de dèficit després d’un DCA s’han considerat tradicionalment des d’un punt de vista fonamentalment neuropsicològic, propostes recents subratllen la importància d’altres factors purament psicològics en el desenvolupament d’aquestes alteracions. Així doncs, a l’hora de realitzar un programa de rehabilitació, cal identificar quins factors estan influint en aquesta consciència de el dèficit: neuropsicològics, psicològics i / o socials; i incidir en ells per la millora del rendiment cognitiu, augmentant el nivell d’autoconeixement del pacient i la motivació en el procés rehabilitador en el seu conjunt.

Gilma Acosta Llopart
Neuropsicóloga nº col. 20195

Referencies:
Gasquoine PG. Blissfully unaware: anosognosia and anoso- diaphoria after acquired brain
injury. Neuropsychol Rehabil 2016; 26: 261-85.
Ownsworth T. Managing self-awareness and identity issues following brain injury. In Wilson
BA, Winegardner J, eds. Neuropsychological rehabilitation: the international handbook. New
York: Routledge; 2017. p. 340-53.
Villalobos D, Bilbao A, López- Muñoz F, Pacios J. Conciencia de déficit como proceso clave en
la rehabilitación de pacientes con daño cerebral adquirido: revisión sistemática. Rev Neurol
2020; 70: 1-11. doi: 10.33588/rn.7001. 2019313.

Pedagoagia del dolor

En l’anterior entrada al bloc http://www.bobath-es.com/me-duele/ vam comentar que, el Sistema Nociceptor és l’encarregat de detectar un estat de dany actual o potencial en els teixits i d’informar al sistema nerviós central perquè aquest últim produeixi una modulació de la resposta.

René Descartes el 1964 va desenvolupar la teoria Cartesiana de conducció de el sistema nerviós en la qual suggereix que la via de el dolor és un canal directe des de la pell fins al cervell i que funciona com el campanar d’una església. Si es tira de la corda, sona la campana. Amb el temps, i gràcies a la ciència i la investigació s’ha vist que això no és ni funciona així.

El Sistema Nociceptor està compost per receptors sensorials (els nociceptors) que actuen davant d’estímuls químics, tèrmics i de pressió, enviant la informació des de la perifèria cap al sistema nerviós central (SNC). Abans que la informació arribi a la nostra consciència, es modula de diferents formes (entre d’altres, pel sistema inhibitori descendent), i si la informació és prou rellevant (descrivint de forma molt simplificada i resumida), es projectarà dolor a la consciència http://www.bobath-es.com/me-duele/.

Cal esborrar la imatge cartesiana de: em cremo un dit de el peu i el dolor viatja per una autopista cap al cervell, i sento dolor … Això no és així, abans la nocicepció passa per peatges (modulacions), i a més, el fet que percebem o no dolor també dependrà i es veu veure influenciat pel context i les creences que tinguem en relació a el dolor.

Els Nociceptors es troben en molts dels nostres teixits com la pell, en certs òrgans interns i en la superfície de les articulacions. Al néixer disposem d’una resposta nociceptiva innata, és a dir que no cal un aprenentatge i una memorització perquè aquesta actuï.
Davant el foc, per exemple, hi ha una resposta reflexe: retirar el membre en contacte amb el foc, ja que aquest produeix una mort cel·lular violenta (crema) i no hi ha cap tipus de dubte.

Més endavant apareix el sistema nociceptiu adquirit, un sistema activable davant agents de nocivitat incerts, no catalogats genèticament. Per tant, en aquest cas SÍ que hi ha un aprenentatge i una memorització al llarg de la nostra vida, segons les experiències que anem acumulant. El nostre sistema immune adquirit davant d’una situació, substància, moviment potencialment perillós, el que fa és anar a buscar en el bagul dels records, experiències pròpies que es puguin semblar a la situació actual, de manera que copiarà la forma en què es va reaccionar en aquest moment del passat (sobretot si es va obtenir èxit). Per exemple, recollir un bolígraf de terra va provocar mal d’esquena en una situació del passat, resposta que pot activar la resposta inflamatòria d’evitació de dany, en el moment present durant el moviment de flexió de tronc (explicat de forma molt simplista, però de nou destaco el paper i la importància del context i de les creences). A més, en l’espècie humana s’afegeixen “activacions de protecció” davant d’agents que la cultura considera nocius, i es pot activar en qualsevol moment la percepció alertada i protectora de el dolor, enfront d’agents inofensius i per tant davant d’un avís erroni de perill.

El tractament amb neuropedagogía de el dolor que apliquem en les sessions de fisioteràpia a la Clínica de Neurorehabilitació als nostres pacients, té diferents objectius terapèutics:

 • Entendre i aprofundir en la fisiologia de el sistema nociceptiu.
 • Trencar creences errònies en relació a el dolor, per construir així creences noves com, per exemple: DOLOR ≠ LESIÓ o LESIÓ ≠ DOLOR.
 • Aprendre a detectar situacions / pensaments / creences que activen el nostre sistema d’alarma de forma errònia.
 • Conèixer la relació que tenen el dolor, el context i les emocions.
 • Exposició a el moviment de forma gradual.

El coneixement ens dóna poder i això ens fa lliures. L’empoderament del pacient és un factor clau en el tractament dels processos dolorosos, i aquest serà el nostre objectiu.

 

Autora de la entrada: Anna Canet. Fisioterapeuta especialista en sistema musculoesquelético.

Bibliografía:

 • Butler D, Moseley G. Explicando el dolor. Adelaide: Noigroup; 2016.

 • Goicoechea A. Depresión y dolor, 2020.

(Español) FORMACIÓN ON-LINE: Razonamiento clínico aplicado a al abordaje de la persona con patología neurológica

 

Adaptem les nostres propostes formatives a la inseguretat viscuda durant la pandèmia de l’coronavirus (COVID-19). Les nostres formacions puntuals dirigides a fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, logopedes i psicòlegs que es dediquen a el camp de la neurorehabilitació i tractament de l’pacients neurològic, tornen en format on-line.

Us presentem una formació on-line en directe, amb contingut teòric i pràctic i molt assequible, amb el preu per sota de mercat pensant en els afectats econòmicament per la pandèmia.

7 raons per probar la teràpia aquàtica

Saps que hi ha un tractament especialitzat per a pacients neurològics que es realitza dins de l’aigua? La teràpia aquàtica és una forma d’utilitzar un medi diferent, com és l’aigua, per aconseguir els teus objectius, aprofitant totes les propietats físiques que aquesta ofereix i tots els beneficis de l’exercici terapèutic.
Segurament ja estàs fent un tractament de rehabilitació i t’estàs preguntant què guanyo ficant-me a la piscina?

Aquí tens 7 raons per provar:
1- Millora la teva seguretat al moure’t: a vegades és complicat provar coses noves per por de les caigudes. A l’aigua tot ocorre de forma més lenta i, per tant, tenim més temps per pensar i reaccionar. Treballant a la piscina s’ha demostrat que podem disminuir molt significativament el risc a les caigudes.
2- Treballa la marxa: l’aigua és un suport natural per al cos, de manera que podem practicar la forma en què camines, amb menor esforç muscular i amb més independència, ja que no serà necessari l’ús de bastons o caminadors. A més, sense aquests suports, tindràs les mans lliures per realitzar altres activitats.
3- Millora l’equilibri: superar la inestabilitat que ens proporciona l’aigua farà que treballis els ajustos necessaris per mantenir el teu postura alçada.
4- Aconsegueix una relaxació activa: aquest és el terme que fem servir quan ets capaç de moure’t satisfent les demandes de la tasca, és a dir, mentre et mantens actiu i, alhora, sentint que el moviment és fluid.
5- Millora la teva percepció corporal: l’aigua és un estímul constant sobre el nostre cos que fa que s’activin les àrees somatosensorials de el cervell. Això és especialment important quan hi ha problemes de sensibilitat tant en membre superior com inferior.
6- Incrementa la teva funció cardiopulmonar i estimula la neuroplasticitat: aquests són els beneficis que obtens al realitzar exercici aeròbic en el medi aquàtic, un exercici d’intensitat baixa o mitjana que es manté durant un temps prolongat.
7- Diverteix-te i Motiva’t: més enllà de tots aquests aspectes tècnics, sabem l’important que és divertir-se per aprendre. La teràpia aquàtica pot esdevenir una font de motivació on els resultats obtinguts es poden veure en el teu dia a dia.
Si ets un amant de l’aigua i vols provar una experiència diferent en un entorn diferent, a la Clínica de Neurorehabilitació podem ajudar-te. L’Elisa és actualment l’encarregada de l’àrea de teràpia aquàtica i està formada en el Concepte Halliwick, un dels enfocaments actuals per al tractament de lesions neurològiques a l’aigua.

 

Elisa Lara

Fisioterapeuta Col·legiada número 14047

Bettina Paeth

En el Dia Mundial de la Fisioteràpia, volem retre homenatge a una fisioterapeuta influent en el camp de la fisioteràpia Neurològica, Bettina Paeth, fisioterapeuta Alemanya que va introduir a Espanya el Concepte Bobath.

En els seus 40 anys de trajectòria assistencial ha aconseguit treure sempre el màxim potencial de tots els seus pacients. A nivell docent ha estat font d’inspiració de centenars de professionals tant fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals com logopedes, per dedicar-se i formar-se en el camp de la rehabilitació neurològica.

Per tot això els terapeutes de la Clínica de Neurorehabilitació, no podem més que agrair a Bettina, fundadora de la Clínica, tot l’après durant aquests anys al seu costat.

Disfàgia per Covid-19

Ens trobem en un moment en què alguna cosa ha canviat. A poc a poc ens anem habituant a aquesta nova situació.

Els logopedes que fins ara, generalment, tractàvem problemes de deglució, de la parla, del llenguatge i de la comunicació, funcions essencials per a l’ésser humà alterades en pacients després d’haver patit un ictus, un traumatisme cranioencefàlic, o que patien alguna malaltia neurodegenerativa, en l’actualitat, també ens trobem amb persones que necessiten rehabilitació de la disfàgia després d’haver passat per diferents fases de contagi de l’Covid -19.

Els professionals de la rehabilitació ens recolzem en la ciència per poder desenvolupar la nostra feina i, és en aquestes situacions quan els investigadors s’afanyen a realitzar estudis, estudis que als terapeutes ens donen informació per poder buscar la millor manera d’ajudar als nostres pacients a recuperar o millorar la seva qualitat de vida. Alguns d’aquests estudis ens aporten informació respecte a la disfàgia post-intubació, una de les seqüeles observades, en pacients que han sufert Covid-19.

La intubació en si mateixa, la manca de mobilitat de la musculatura que intervé en la deglució, el temps d’intubació i de permanència d’un objecte estrany a les vies, entre altres factors, provoquen disfàgia o dificultat per deglutir. I és necessari el tractament per part d’un professional especialitzar per poder recuperar de la millor manera possible la funció de la deglució. La disfàgia no tractada pot provocar desnutrició, pèrdua significativa de pes, pneumònia per aspiració, abscés pulmonar i fins i tot la mort.

Aquesta nova realitat, ens ha obligat a les logopedes, a modificar, en part, la manera de tractar als nostres pacients. Fem servir mascareta, pantalles facials, bates d’un sol ús, guants, etc., una sèrie de mesures de protecció que garanteixen la seguretat tant dels pacients com dels professionals. Però sobretot, ha fet que ens formem i ens adaptem per poder donar servei a totes les persones que ho necessiten, ja sigui a domicili, a la pròpia clínica o fins i tot a través de la telerehabilitació, l’objectiu és poder arribar a totes les persones i ajudar-les a tenir una millor qualitat de vida.

 

Bibliografía:
Frajkova, Z., Tedla, M., Tedlova, E., Suchankova, M., Geneid, A. Postintubation Dysphagia During COVID-19 Outbreak-Contemporary Review. Epub 2020 May 28.

Requena, M., Olivé-Gadea, M., Muchada, M., et al. COVID-19 and Stroke: Incidence and Etiological Description in a High-Volume Center. Journal of Stroke and Cerebrovascular. Diseases November 2020…

Cristina Prats
Logopeda
Colegiada 08-4143

La importància de convertir la nostra llar en un entorn accessible

La tornada a casa després d’un dany cerebral és un moment molt desitjat tant per a aquell que ha patit el dany en primera persona com per als seus familiars.

Per a alguns és un moment que pot ser afrontat amb por, ja que els és difícil imaginar com gestionaran la nova situació. Altres relacionen la tornada a casa amb la recuperació de la seva vida, els seus hàbits, costums i rutines tal com les recorden abans de la lesió. Sigui una situació o una altra, rebre assessorament servirà per reduir el nivell d’angoixa a uns i oferir una visió més realista a uns altres.

Si bé és cert que pot ser un moment molt desitjat comporta algunes dificultats i no ha de ser afrontat a la lleugera. Rebre orientació serà crucial perquè la tornada a casa sigui el més senzill i agradable possible.

Serà fonamental dur a terme un estudi de el domicili de la persona, en el que s’ha de valorar si el seu habitatge actual és, o pot convertir-se, en un entorn accessible i facilitador. S’haurà:

 • Eliminar o reduir en la mesura del possible les barreres arquitectòniques i / o elements limitants (obstacles, etc.) que puguin existir.
 • Adequar l’entorn (dur a terme una modificació dels espais, si fa falta afegir senyalització per afavorir l’orientació, col·locar terres antilliscants, interruptors commutats, etc.)
 • Valorar la incorporació de material de suport (coixins, agafadors, alces, etc.)

Aquesta valoració ha de ser personalitzada, tenint en compte la situació particular de cada pacient (ja que cada persona requereix d’una actuació específica). Alguns dels factors a tenir en compte, entre altres, són:

 • Recursos disponibles: Grau de suport familiar, recursos econòmics, etc.
 • Potencialitats de la persona. Capacitats.
 • Seqüeles més rellevants: quines són les destreses més afectades (motores, cognitives, etc.)
 • Prestacions o ajudes disponibles segons la situació particular de la persona.

Donada la complexitat és més que recomanable, rebre assessorament professional per al
moment de la tornada a casa.

 • El treballador social ens informarà de les ajudes i recursos als quals podem
  accedir-hi.
 • El terapeuta ocupacional podrà assessorar-nos en tots aquells aspectes
  relacionats amb el posicionament (elecció de la cadira de rodes, butaques, cadira de
  dutxa, matalassos, etc.), i amb l’execució de les activitats de la vida diària
  (Donant-nos estratègies per al vestit, l’ús de l’wc, la higiene i la neteja, o l’ús de
  materials d’incontinència).
 • El fisioterapeuta, juntament amb el TO, podrà assessorar en l’elecció d’aquells
  productes necessaris per facilitar la marxa i els desplaçaments com ortesis
  bastons, etc.

Si estem assistint a un centre de rehabilitació, és important contactar amb ells abans de
adquirir qualsevol producte de suport o fer una reforma en l’habitatge (com, per exemple,
canviar la banyera per un plat de dutxa, etc.), segurament la idea és bona, però es poden
passar per alt aspectes importants si aquell que porta a terme la reforma no coneix les
necessitats de la persona que ho acabarà fent servir. Un treball coordinat entre l’ortopèdia,
l’equip rehabilitador i els operaris (en el cas d’una reforma) donarà sempre millors
resultats.

Una visita al domicili és suficient per detectar els principals problemes i poder fer
recomanacions. Com hem anat comentant anteriorment és important que aquesta
valoració es dugui a terme en el moment de la tornada a casa, però no és l’únic moment.
Sempre estem a temps de fer del nostre domicili un entorn més accessible en el qual
tenir la màxima autonomia.

 

Diana de la Peña

Terapeuta ocupacional

QUÉ ÉS LA REHABILITACIÓ NEUROPSICOLÒGICA?

La rehabilitació neuropsicològica és aquella que se centra en el tractament de les alteracions que afecten qualsevol domini cognitiu: atenció, memòria, processos perceptiu-motors, funcions executives (planificació, inhibició, memòria de treball, etc.), emoció i conducta. El funcionament cognitiu es pot veure alterat per diferents causes, sent una d’aquestes el Dany Cerebral Adquirit (DCA). Quan parlem de DCA, ens referim a una lesió sobtada en el cervell que havia tingut un desenvolupament normal fins al moment. Aquest pot ser degut a diferents causes: ictus o accidents cerebrovasculars, traumatismes cranioencefàlics, tumors cerebrals, infeccions, anòxia, etc. Sigui quina sigui la causa, l’DCA té com a conseqüència principal la pèrdua de funcions prèviament desenvolupades. Aquestes pèrdues poden ser físiques, cognitives i emocionals provocant, en la majoria dels casos, una pèrdua de la independència funcional.

La rehabilitació neuropsicològica, tal com s’ha esmentat anteriorment, és la que se centra en la millora de les funcions cognitives, conductuals i emocionals. Els dèficits cognitius poden anar de més lleus, on, per exemple, la persona només nota una petita dificultat a l’hora de realitzar tasques, com distraccions, lentitud o oblits lleus; o, en casos més greus, on la persona és incapaç de recordar el que ha fet aquest matí, seguir el fil d’una conversa o de preparar-se l’esmorzar. També pot ocórrer que la família percebi que la persona ha canviat, que ja no és el mateix d’abans; i que el pacient no s’adoni de les seves dificultats.

És important realitzar una avaluació neuropsicològica completa per poder determinar les funcions danyades o alterades, així com aquelles que es troben preservades, ja que aquestes últimes seran la base del procés rehabilitador. També s’ha de tenir en compte com era abans la persona, els seus gustos i aficions, perquè el procés sigui el màxim de motivador possible i amb objectius significatius per a ell o ella. La finalitat de tot això és aconseguir que la persona sigui el màxim de funcional en el seu dia a dia. Això es realitza tant amb el pacient com amb la família, donant-los informació sobre les dificultats del familiar, orientació, pautes i suport emocional; entre moltes altres.

Finalment, cal destacar que en tot el procés de rehabilitació és necessari treballar de forma interdisciplinar ja que, tal com s’ha comentat al començament, les alteracions que persisteixen després d’un DCA són de diferent índole, exigint la participació conjunta i coordinada d’un equip de diferents professionals.

Gilma Acosta Llopart
Neuropsicòloga