pié equino

¿Que calçat he d’utilitzar després d’un Ictus?

Després d’haver patit un Ictus, és possible presentar diverses alteracions com alteracions de la parla, problemes de memòria i atenció, canvis sensitius i sensorials, alteració del moviment entre altres menys comuns. Relacionat amb les alteracions de la postura i del moviment, una gran alteració és en equilibri i marxa sobretot quan el pacient perd el […]