Valoració en fisioteràpia neurològica

La majoria de les afeccions neurològiques, com l’Ictus, esclerosi múltiple, malaltia de Parkinson o lesió medul·lar, tenen com a seqüeles afectació sensible i motores de la seva condició física. Per a la rehabilitació de les alteracions que presenta el pacient és recomanable fer una valoració prèvia que aporti informació a el diagnòstic clínic, ajudi a classificar, graduar i mesurar l’evolució de l’pacient així com els resultats de les teràpies proposades pel servei de fisioteràpia i teràpia ocupacional de centre de rehabilitació neurològica.
En el procés de valoració en fisioteràpia i teràpia ocupacional se sol explicar amb proves, proves i escales desenvolupades per experts en rehabilitació neurològica. També hi ha alguns aparells tecnològics i de robòtica que aporten objectivitat a la valoració el pacient neurològic.
L’Avaluació robòtica està definida com l’avaluació de la condició física (funció sensoriomotora) de l’pacient per la interpretació de dades cinemàtiques i cinètics de sensors integrats en mecanismes robòtics. Aquests sensors aporten informació relacionada amb la trajectòria, la velocitat, el temps, la precisió, etc. A la Clínica de Neurorehabilitació de Barcelona, ​​vam realitzar els mesuraments completes utilitzant els mètodes específics amb escales clíniques com l’ús de nova tecnologia com a plataformes de pressió, anàlisi de el moviment i postura per vídeo i sensors entre d’altres sistemes robòtics.