Velocitat de la marxa amb Estimulació Elèctrica Funcional

FES: pié equino

L’Estimulació Elèctrica Funcional, coneguda com FES per la seva sigla en anglès, és un abordatge terapèutic que utilitza un petit dispositiu elèctric per produir corrents elèctrics i estimular el nervi perifèric mitjançant elèctrodes adhesius col·locats a la pell. L’estímul elèctric aplicat produeixi una contracció muscular que ajudarà en l’execució de la tasca proposada i per tant es diu “funcional”.

Exemple: mentre camí, faig servir un aparell elèctric que produeix contracció muscular al peu de manera que aquest s’aixequi del sòl en el moment de donar el pas

Aquest exemple és bastant comú entre els pacients neurològics, el peu equí causa de lesions del sistema nerviós com l’Ictus i traumatisme craneo-encefàlic. Però és entre els pacients amb lesió medul·lar i esclerosi múltiple que aquest aparell pot actuar de manera més significativa en la reeducació i correcció de la marxa.

L’any 2017, companys de Belgrad han publicat un estudi sobre la introducció d’aquests aparells en la teràpia de pacients hemiplègics per Ictus. L’objectiu de l’estudi era valorar els efectes addicionals que podria portar la introducció de l’Estimulació Elèctrica Funcional a les sessions de fisioteràpia, sobretot en els aspectes relacionats amb la rehabilitació de la marxa dels pacients hemiplègics per Ictus. Encara que l’estudi tingui comptat només amb setze pacients, han observat que els vuit pacients que realitzaven sessions de 30 minuts de marxa amb l’Estimulació Elèctrica Funcional a part de la fisioteràpia, van millorar en la velocitat de la marxa, comparat amb els altres vuit pacients que només van realitzar fisioteràpia. A part d’aquest canvi, s’han observat altres petits canvis en la forma d’execució de la marxa, mobilitat i autonomia en les activitats de la vida diària.

Dujovic SD, Malesevic J, Maesevic N, Vidakovic AS, Bijelic G, Keller T, Konstantinovic L. Novel multi-pad functional electrical stimulation in stroke patients: A single-blind randomized study. NeuroRehabilitation. 2017;41(4):791-800


2 thoughts on “Velocitat de la marxa amb Estimulació Elèctrica Funcional

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>