Electroestimulació neuromuscular y logopedia

Què és l’electroestimulació muscular?

És una tècnica no invasiva que consisteix a col·locar uns elèctrodes de superfície que s’enganxen a la pell i que estan connectats a un petit aparell que transmet els estímuls elèctrics a el grup muscular que no interessa treballar.

Quan la podem utilitzar?

En logopèdia aquesta tècnica l’estem utilitzant en tractaments de Disfonia (alteració de la veu) i Disfàgia (alteració de la deglució).

Aquest recurs ens permet potenciar l’activitat muscular, ja que ens ajuda a:

  • Millorar el to i la força de les estructures implicades en la veu i la deglució
  • Millorar la funció i la sensibilitat de tota la zona que abasten els elèctrodes
  • Augmentar l’ascens de la laringe i millorar el tancament de la glotis, de vital importància per evitar aspiracions cap a les vies respiratòries en la disfàgia
  • Millorar la propulsió lingual del bol alimentari cap a la glotis
  • Augmentar l’activació de el reflex de la deglució
  • Reduir l’espasticitat i rigidesa de la musculatura implicada en la veu

Durant la sessió d’electroestimulació es realitzen exercicis propis de la teràpia logopèdica per potenciar la funció vocal o deglutòria i aconseguir millorar la qualitat de vida als nostres pacients.

Andrea E. Morraja
Logopeda Col. 08-3926