Logopèdia

A la Clínica de Neurorehabilitació oferim sessions de logopèdia a pacients que presenten dificultats derivades d’una malaltia neurològica, neurodegenerativa o dany cerebral adquirit. La neurologopèdia és l’àmbit de la logopèdia que s’ocupa de l’avaluació, diagnòstic i tractament de problemes relacionats amb la parla, el llenguatge oral i / o escrit, la veu i la deglució:

  • Afàsia: dificultats d’expressió i / o compressió del llenguatge oral.
  • Alèxia i agrafia: Problemes en la lectura i escriptura.
  • Disfàgia: dificultats relacionades amb la deglució.
  • Disàrtria: problemes d’articulació de la parla.
  • Alteracions de la veu: hipofonies, paràlisi de cordes vocals, etc.

En les sessions de neurologopèdia realitzem una avaluació clínica inicial i apliquem proves específiques per determinar el grau i el tipus d’afectació del pacient amb l’objectiu de realitzar un diagnòstic funcional i clínic.

En el tractament la disfàgia, disàrtria i alteracions de veu del pacient amb dany cerebral, apliquem la teràpia miofuncional per reeducar la postura, la coordinació fono-respiratòria, normalitzar el to, treballar la coordinació, amplitud i precisió dels moviments orofacials i estimular la sensibilitat.

Per tractar els problemes d’afàsies, alèxies o agrafies, el logepeda especialitzat en neurologia, estimula el llenguatge oral i escrit amb el suport d’imatges i objectes quotidians, aplicacions per a tauletes i ordinador que faciliten el treball en la sessió i la seva continuïtat al domicili.

El paper de la família i / o cuidador del pacient amb alteració de la parla, llenguatge, veu o deglució és molt important en el procés de recuperació, per això se’ls fa partícips en el tractament garantint la integració de la teràpia en la vida diària i el correcte seguiment de les pautes per al domicili.

¿DESEA MÁS INFORMACIÓN?


_ Acepto Política de privacidad

Testimonis de pacients

Tractaments amb l'última tecnologia