Puc conduir després de l’Ictus?

Després de patir un dany cerebral les nostres capacitats físiques, sensorials o cognitives es poden veure alterades. Això fa que les nostres rutines, activitats ocupacionals i activitats de lleure canviïn. Algunes de les preguntes que un es pot plantejar són si podrà tornar a conduir i quins són els passos a seguir per aconseguir-ho.
A la clínica de neurorehabilitació tenim professionals especialitzats que poden orientar i valorar si romanen capacitats físiques i cognitives per poder tornar a conduir.
Seguidament us expliquem com és el procediment i quin tipus d’adaptacions hi ha per adaptar-se a la situació de cada usuari.

Després de patir un dany cerebral que pugui alterar la nostra capacitat de conducció, el conductor ha d’acudir a un

centre de reconeixement de conductors autoritzat

per fer una renovació extraordinària del seu permís. Allà us emetran un informe amb resultat de:
• Apte (amb condicions restrictives o sense)
• No apte
• Interromput en espera de presentació d’informes mèdics.

Si l’informe és apte amb condicions restrictives, cal acudir a la Prefectura Provincial de Trànsit on verificaran les adaptacions prescrites.

Per això, la Prefectura podrà sol·licitar un informe complementari de l’autoritat sanitària competent. Un cop definides les adaptacions, en cas que sigui necessari, us emplaçaran per realitzar una prova pràctica de conducció al centre d’examen la qual es podrà dur a terme amb el propi vehicle o amb un vehicle d’autoescola.

Un altre aspecte important i que preocupa és

el tipus d’adaptacions que podem fer servir.

Hi ha diferents opcions, segons les necessitats. El cost d’adaptació d’un cotxe per a persones amb discapacitat és molt variable, sobretot depèn de la discapacitat específica de cada persona.

Les solucions en conducció les componen tots els elements destinats a millorar l’accessibilitat al pilotatge del vehicle.

Hi ha multitud de sistemes i mecanismes pensats per a aquesta finalitat, adaptats als diferents graus de discapacitat. Aquests es divideixen en les categories següents:

  • Acceleradors (d’anella, al volant, puny de moto)                  
  • Palanques de fre al volant
  • Inversors d’accelerador (per poder fer servir el peu esquerre)
  • Telecomandaments: un dispositiu, adaptat al volant del conductor, que permet a l’usuari accionar, de forma senzilla i només pressionant un botó, els comandaments següents: llums (curtes i llargues), eixugaparabrises, intermitents, clàxon… fins a 12 funcions possibles.

Solucions per al transport:

  • Grues elèctriques                                                                       
  • Rampes manuals
  • Plataformes elèctriques
  • Seients giratoris
  • Graons
  • Rebaixes de pis

Silvia Puig

Terapeuta Ocupacional i Fisioterapeuta