Guant robòtic en Neurorehabilitació

En persones amb lesions neurològiques és freqüent que l’extremitat superior se’n vegi afectada, més freqüentment la part distal, és a dir, la mà.

Per això, un dels objectius principals sol ser recuperar la màxima funcionalitat de la mà.

El guant robòtic és una opció a utilitzar com a teràpia complementària als tractaments que es realitzen habitualment en teràpia.

Com funciona el guant robòtic?

Aquest guant permet treballar l’obertura i el tancament de la mà, amb la qual cosa permet realitzar preses i pinces de manera repetida, amb moviments tant passius com actiu assistits. A més compta amb un comandament, que permet seleccionar el temps i la velocitat amb què es vol realitzar el moviment.

Aquest dispositiu es pot utilitzar a les sessions habituals en què es realitza entrenament orientat a la tasca, teràpia d’observació d’accions o teràpia mirall.

Quins són els beneficis que es poden obtenir amb el guant?

Entre els beneficis que es poden aconseguir hi ha:

  • Mantenir el rang articular de les articulacions de la mà
  • Estimular la mobilitat activa
  • Disminuir l’espasticitat
  • Millorar la percepció i l’atenció cap a la mà plègica
  • Disminuir edema a la part distal de l’extremitat

Qualsevol persona amb dèficit motor o sensitiu pot beneficiar-se d’aquesta teràpia, fins i tot persones que han estat un llarg període de temps immobilitzats per alguna lesió.

Maitane Retegui
Fisioterapeuta