Influència de l’entrenament visual en l’equilibri de pacients amb Ictus

L’Ictus és una de les malalties neurològiques més conegudes sobretot perquè sol derivar en una discapacitat física i cognitiva important i en la dependència del pacient en un cuidador o familiar i en els serveis sociosanitaris de rehabilitació i tractament.
Dels símptomes que pot presentar el pacient amb Ictus, el mes comú és l’hemiplegia, és a dir, la pèrdua de moviment i / o sensibilitat en la meitat de el cos contralateral a la lesió cerebral. No obstant això hi ha altres alteracions que afecten el pacient amb Ictus com l’alteració de la parla, alteració cognitiva i fins i tot alteracions visuals. Les alteracions visuals, afecten la funcionalitat de les persones amb Ictus i augmenten el risc de caiguda comparant amb les persones sense patologia, fins i tot dins de la mateixa franja d’edat.

Aquest augment de el risc de caiguda i per tant pèrdua d’equilibri està associat a baixa qualitat de vida i baixa participació en les activitats diàries. Les persones que han patit un Ictus i presentes disminució de l’equilibri solen ser més sedentaris i dependents d’altres persones per la impossibilitat o inseguretat de realitzar tasques com vestir, transferir-se-se de la cadira al llit, anar a el lavabo, i fins i tot altres tasques més exigents com parar taula, escalfar un got de llet o sortir a comprar el pa.

El nostre sistema nerviós és el responsable d’incorporar la informació visual, vestibular (de l’oïda) i somatosensorial (de el cos) perquè puguem mantenir una correcta posició de el cos contra la gravetat, en altres paraules, mantenir l’equilibri. L’alteració corporal és molt coneguda i treballada en les sessions i tractaments de fisioteràpia neurològica. Els fisioterapeutes neurològics que treballen amb pacients amb Ictus ja coneixen diferents tècniques per millorar l’equilibri, però s’ha de tenir en compte els aspectes visuals.

De les alteracions visuals, les mes freqüents en persones amb Ictus són la reducció de el camp visual, la visió doble o diplopia i problemes en els moviments dels ulls, problemes oculomotors. En aquest sentit i davant de possibles alteracions de el sistema visual sembla que l’entrenament visual afavoreix l’equilibri en pacients amb Ictus.

Pots consultar el següent treball, realitzat a Sant Cugat de Vallès, dels companys Carina Salgueiro i Jesus Marquez sobre aquest abordatge de rehabilitació de l’equilibri en pacients amb Ictus:
https://www.elsevier.es/es-revista-fisioterapia-146-articulo-influencia-del-entrenamiento-visual-el-S0211563818300853?referer=buscador