Dia mundial de la Paràlisi Cerebral

He nascut per viure la vida

El 6 d’octubre se celebra la Campanya del Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral 2023. El lema d’aquest any és He Nascut Per Viure La Vida. Aquest any posa focus en la importància de l’atenció primerenca, i com s’hauria d’oferir a menors i famílies des del diagnòstic fins a la coordinació amb el servei següent. A la pàgina web d’ASPACE trobareu els espots publicitaris d’aquest any, a més a més amb un toc d’humor que no us podeu perdre.

Molts dels nostres pacients són un exemple de visió de vida activa i ens demostren en el contingut de les xarxes socials com gaudeixen de cada moment al màxim. No deixeu de visitar el compte de @serra88 a instagram que amb el seu lema Si jo puc, tu pots, ofereix mil exemples d’exercicis, viatges i activitats que realitza al seu dia a dia.

Fomentar la independència

L´atenció primerenca és un conjunt d´intervencions dirigides a la població infantil de 0 a 6 anys, a la família i el seu entorn. L’objectiu és donar resposta com més aviat millor a les necessitats dels nens. Aquestes intervencions han de considerar la globalitat del nen o la nena amb paràlisi cerebral i han de ser planificades per un equip de professionals de fisioterapeutes, psicòlegs i neuropsicòlegs, terapeutes ocupacionals i logopedes.

L’atenció primerenca té un impacte positiu en el futur de nens amb paràlisi cerebral. El treball que es realitzi en les primeres etapes del desenvolupament revertirà en una major autonomia, empoderament i fomentarà una vida més independent, tant a la infància com a l’edat adulta.